Zenová škola Kwan Um

Kwan Um je mezinárodní zenová škola vycházející z tradice korejského zenového buddhismu. V roce 1983 ji založil zenový mistr Seung Sahn a dnes k ní patří více než sto center a skupin po celém světě.

Název školy pochází z korejštiny a znamená „vnímej zvuk světa“. Vyjadřuje směr zenové praxe: učit se naslouchat a rozumět tomuto světu, v každém okamžiku pozorně vnímat jeho potřeby a správně na ně reagovat. Název je odvozen od korejského jména bódhisattvy soucitu Kwan Seum Bosal (Ten, kdo vnímá pláč tohoto světa).

Posláním školy je zpřístupňovat zenovou praxi všem lidem, kteří o ni mají zájem, bez rozdílu vyznání, národnosti, věku či vzdělání. Poskytnout jim prostředí, podporu a pomoc v hledání jejich skutečného "já" a směru. Některá zenová centra jsou rezidenční, tj. nabízejí také možnost soužití v otevřené komunitě lidí, které spojuje společná meditační praxe, a tím i možnost učit se vnímat potřeby druhých, překonávat vlastní hranice a navzájem si pomáhat. Ve škole Kwan Um spolu mohou žít a praktikovat muži i ženy, mniši i laici.

Zenový mistr Seung Sahn

Zakladatelem školy byl zenový mistr Seung Sahn, 78. patriarcha v přímé linii od Buddhy a první korejský zenový mistr, který žil a učil na Západě. V roce 1972 založil ve Spojených státech Zenové centrum v Providence, které je nyní mezinárodním centrem Kwan Um, a řadu dalších center v Americe, Evropě i Asii. Během svého života předal dharmu několika svým žákům, kteří dnes cestují po světě a šíří jeho učení dál.

Zenová centra školy Kwan Um

České republice je několik zenových center a skupin, které se pravidelně scházejí na společnou meditační praxi, případně na dlouhodobější meditační soustředění, tzv. ústraní, na něž zpravidla přijíždí také některý z evropských učitelů školy. Škola rovněž několikrát do roka pořádá tzv. veřejné řeči dharmy – besedy otázek a odpovědí s jedním z učitelů Kwan Um - určené široké veřejnosti. Zenová centra v ČR udržují úzké kontakty s dalšími centry školy v zahraničí, zejm. na Slovensku, v Rakousku, Polsku a Německu.

Adresy zenových center.

 

Kontakt

Zenová skupina školy Kwan Um v Brně Kopečná 19, 602 00 Brno kwanumbrno@gmail.com