Pravidelné meditace

Pravidelné praxe zahrnují obvykle společnou meditaci zpěvů (cca 30 minut) a sezení (2x30 minut). Praxe nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti s meditací a je otevřena všem lidem bez rozdílu věku, vzdělání, národnosti, přesvědčení či vyznání.

Pokud přicházíte poprvé, dejte nám o tom prosím vědět předem (e-mailem či telefonicky). 

Doporučujeme volné, pohodlné oblečení, dlouhé kalhoty a ponožky.

Proč meditovat spolu s dalšími lidmi?

Praxe ve skupině je důležitá z různých důvodů:

  • Společná energie: začít se zenovou meditací je snadné, vytrvat mnohem těžší. Tím, že všichni děláme totéž, si navzájem připomínáme směr, kterým jdeme, a jeden druhého na této cestě podporujeme…
  • Společný růst a sebepoznání: naše mysl ráda vytváří nejrůznější sebeklamy a velmi nerada se jich vzdává. Při společné praxi nám ostatní nastavují pravdivé zrcadlo (a my jim) a pomáhají nám poznat, jací doopravdy jsme. Bez této vzájemné pomoci se může meditace velmi snadno stát pouhým výletem (byť mnohdy příjemným) do světa vlastního ega…     

Kontakt

Zenová skupina školy Kwan Um v Brně Kopečná 19, 602 00 Brno kwanumbrno@gmail.com