Meditační techniky

 

Meditace sezení

Skutečný zen není sezením těla, nýbrž sezením mysli.“

Sedíme na meditačním polštářku a podložce se zkříženýma nohama nebo v částečném či plném lotosu, oči jsou otevřené. Jako pomůcku k udržení mysli „tady a teď“ používáme velkou otázku („Co jsem?“) nebo mantru (např. Kwan Seum Bosal). Jedno sezení trvá obvykle třicet až čtyřicet minut, v průběhu je možno vstát či změnit polohu. Sezení se střídají s desetiminutovou meditací v chůzi.

 

Meditace zpěvů

„Vnímat svůj vlastní hlas znamená vnímat své pravé „já“ neboli svou skutečnou podstatu. Potom ty a zvuk nejste odděleni, což znamená, že ty a celý vesmír nejste odděleni. Vnímat svou skutečnou podstatu tedy znamená vnímat univerzální podstatu.“

Zpíváme fonetické přepisy súter tak, jak jsou zpívány v korejských klášterech. Důležitější než obsah textů je ale vnímání zvuku a společná akce, tj. soustředění na tento okamžik. Na ústraních probíhají zpěvy ráno a večer, trvají přibližně 50 minut. Při speciálních ústraních zvaných kido probíhá praxe zpěvů po většinu dne.

 

Meditace 108 poklon

„Klaníme se, abychom spatřili svou pravou přirozenost a pomohli ostatním.“

Je zpravidla první ranní meditací. Tato dynamická forma intenzivně propojuje tělo a mysl, což může dobře posloužit k odetnutí zbytečného přemýšlení.

Číslo 108 má několik symbolických výkladů (např. existuje 108 základních iluzí či sebeklamů, které nám poklony pomáhají překonat), i zde ovšem platí jako nejdůležitější být „tady a teď“. 

Kontakt

Zenová skupina školy Kwan Um v Brně Kopečná 19, 602 00 Brno kwanumbrno@gmail.com