Ti, kteří vnímají všední život jako překážku v praktikování Dharmy, nevidí Dharmu v každodenních činnostech.
Zatím netuší, že není žádné jiné Dharmy kromě každodenního konání...

Dogen

Úvod do zenové meditace

Zen je cesta zkušenosti. Nevyžaduje žádné zvláštní znalosti ani schopnosti a nezávisí na žádné nauce, autoritě ani kultuře. Znamená: když něco děláš, pouze to dělej. Když sedíš na polštářku, jenom seď. Když přecházíš ulici, jen přecházej ulici. Když si vaříš čaj, pouze si vař čaj. Tedy: buď teď a tady – plně přítomen ve všem, co děláš. Nemysli na to, co bylo nebo bude – stačí chvilka nepozornosti při vaření čaje a můžeš se opařit…

Zenová meditace tedy není nic zvláštního: pouze se neustále vracíme k tomuto okamžiku, k mysli, která je „teď a tady“. Tato praxe je velmi užitečným zrcadlem, které odráží naše každodenní bytí i konání a učí nás poznávat, jací doopravdy jsme a jak fungujeme (případně nefungujeme) v různých situacích našeho života. Ukazuje nám v pravém světle naše stereotypy a vzorce chování; učí nás vnímat rozdíl mezi tím, co si o světě myslíme, a tím, jaký doopravdy je. To je velice důležité, neboť nejprve musíme situaci, v níž se právě nacházíme, jasně vnímat – tedy vidět ji přesně takovou, jaká skutečně je – a teprve pak se můžeme správně rozhodnout a správně jednat.

Teoreticky snadné – v praxi už to ale tak jednoduché není. Uprostřed rodinné hádky je často těžké rozlišit, co je skutečnost a co všechno jsou jen představy, kterých se držíme a za které někdy tak usilovně bojujeme…

Proto při zenové meditaci používáme různé techniky (formy), které nás ze světa iluzí a představ přivádějí znovu a znovu zpátky do „tady a teď“. Proto používáme meditaci sezení, meditaci chůze, zpěvů, poklon a další formy. Všechny tyto techniky mají jeden společný cíl – rozvíjet naši moudrost, tedy učit jasně vnímat (očima, myslí i srdcem), co se v nás a okolo nás v daném okamžiku děje a co bychom měli udělat. Jedině konání vycházející z této moudrosti totiž bude víc než jen „dobrý skutek“ (tak často založený na neviděné iluzi) a bude skutečně pomáhat tomuto světu…

 

Kontakt

Zenová skupina školy Kwan Um v Brně Kopečná 19, 602 00 Brno kwanumbrno@gmail.com