Informace pro dárce a členy

Členství v Zenové škole Kwan Um, z.s., je zcela dobrovolné. Členem se může stát každý, kdo navštěvuje společné praxe či meditační ústraní a chtěl by přispět k činnosti, rozvoji a fungování školy. Členové mohou spolurozhodovat o dění v sangze a pořádaných akcích (práva a povinnosti členů jsou podrobně popsána ve stanovách, viz odkaz níže) a mají slevu na meditačních ústraních v ČR a zahraničí. Členské příspěvky jsou využity na financování přednášek zenových učitelů a mistrů, na podporu činnosti zenových center v ČR či opravu a další rozvoj zenového centra ve Vrážném, na propagaci akcí atd.

Platit členské příspěvky můžete podle své regionální příslušnosti nebo podle toho, které místo chcete podporovat. Jsou pro to zřízeny tři účty:

Praha: 2601225685/2010
Brno: 2601126273/2010
Vrážné: 108998108/5500

Na členské schůzi byly odsouhlaseny členské příspěvky ve výši 200 Kč za měsíc (pro členy bez předpisů a s pěti předpisy) a 300 Kč za měsíc (pro členy s deseti a více předpisy). Pokud chcete a můžete přispívat více, budeme rádi. Příspěvky lze posílat na níže uvedený účet nebo platit hotově.

Studenti, důchodci, nezaměstnaní a lidé ve složité finanční situaci mohou platit příspěvky ve výši 50%. V případě, že jsou někteří členové z jedné rodiny, platí příspěvky pouze jeden z nich - ten, který přijal nejvíce předpisů.

Zenová škola Kwan Um je registrována jako spolek. Chcete-li se stát členem, přečtěte si prosím stanovy, stanovy_zenove-skoly-kwan-um.docx, a vyplněnou přihlášku (Přihláška) odevzdejte na praxi či některé z pořádaných akcí. Na přihlášce prosím uveďte, na které místo a účet budete přispívat. Chcete-li přispívat na moravský účet vedený v Brně, dejte nám prosím vědět i na kwanumbrno(zavinac)gmail.com.

BANKOVNÍ DETAILY (BRNO):

Číslo účtu: 2601126273/2010
Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, 117 21
Název majitele účtu: Zenová škola Kwan um, z.s. 
Adresa majitele účtu: Vrážné 3,  569 43

Pro dárce

Chcete-li podpořit naši činnost darem, můžete jej poslat na výše uvedený účet.
Do poznámky pro příjemce napište prosím DAR.

Dary lze také odečíst ze základu daně. V tom případě nám prosíme napište na kontaktní e-mail.

Zpracování osobních údajů

V přiloženém dokumentu jsou informace o zpracování osobních údajů (Oznámení o zpracování osobních údajů).

 

Děkujeme za Vaši podporu!

Kontakt

Zenová skupina školy Kwan Um v Brně Kopečná 19, 602 00 Brno kwanumbrno@gmail.com